PO CO ?
 

 


 

W związku z nowelizacją ustawy o działalności leczniczej i zamieszaniem związanym z ubezpieczeniem tzw. "zdarzeń medycznych", (które zostało wycofane zanim jeszcze na dobre weszło w życie) oraz problemem wzrostu sumy ubezpieczenia w obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej szpitala, a co za tym idzie wzroście składek ubezpieczeniowych, postanowiliśmy  zaprosić szpitale do zapoznania się z ofertą UBEZPIECZENIOWEJ GRUPY ZAKUPOWEJ SZPITALI.

 

Mamy świadomość prac środowiska „szpitalnego”, Ministerstwa Zdrowia, oraz rządu nad kwestią odszkodowań dla pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych.

 

Jednak efekt tych działań jak i realna konieczność zwiększenia nakładów na ubezpieczenia szpitala, staje się trudna do przewidzenia i jeszcze trudniejsza do zaakceptowania.

Staramy się wyjść temu naprzeciw tworząc Ubezpieczeniową Grupę Zakupową dla konsolidacji interesu szpitali w konfrontacji z rynkiem ubezpieczeniowym.

 

Zwłaszcza, iż Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że brak obowiązku posiadania ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych nie zwalnia placówek ochrony zdrowia od odpowiedzialności z tytułu zdarzenia medycznego.


Wiemy z praktyki, że  często wysokość oczekiwanej przez ubezpieczyciela składki w żaden sposób nie odnosi się do faktycznej (realnej) szkodowości szpitala. Właśnie takim praktykom chcemy dać odpór.


Dotychczasowe działania szpitali w zakresie zamawiania usługi ubezpieczeniowej były zindywidualizowane, a w związku z tym  nie występował efekt synergii i oceny ryzyka dla grupy szpitali.

 

Formuła grupy zakupowej pozwala szpitalom zorganizować się i przygotować do odnowień pozostałych ubezpieczeń (w tym OC szpitala). 

Da to nam, szpitalom grupy zakupowej, odpowiedni handicap do oceny ryzyka, właściwej weryfikacji szkodowości, oraz klucz do świadomego zarządzania roszczeniami wobec szpitala, a wyzwoli od wyceny naszych składek według formuły portfelowej, jak to się dzieje dotychczas.

 

Ofiarami formuły portfelowej są właśnie te szpitale, które pomimo podjęcia działań prewencyjnych, przejścia na kontrakty, zmiany formy prawnej, czy uzyskania autoryzacji w dalszym ciągu oceniane są jako „potencjalnie szkodowe”.

 

Po przeanalizowaniu sytuacji szpitali, rekomendujemy podjęcie współpracy z jednym z najdynamiczniejszych brokerów i konsultantów w zakresie ubezpieczeń dla szpitali, firmą EXITO BROKER Sp. z o.o. z Warszawy.
Złożona przez Brokera propozycja i odbyte konsultacje i rozmowy, a także gotowość niezwłocznego podjęcia działań, dają rękojmię uzyskania lepszych warunków ubezpieczenia poprzez m. in. konstrukcję zapytania ofertowego i negocjacje z poziomu grupy zakupowej.

 

Każdy szpital może przystąpić do naszej grupy w dowolnym momencie, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie UBEZPIECZENIOWEJ GRUPY ZAKUPOWEJ SZPITALI.

 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY


 

 
  © 2018 ugzs.pl | Tworzenie stron internetowych